Δημοσίευση κενών θέσεων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης

05/10/2023 10:31  -  1 αναγνώσεις

Δημοσίευση κενών θέσεων  επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμων της  Περιφέρειας Κρήτης