Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων.

31/03/2022 11:17  -  1 αναγνώσεις

                ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                       Σητεία 31/3/2022

ΤΜΗΜΑ ΕΔΟΔΩΝ,ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,ΤΑΜΕΙΟΥ

 

                                                                                            Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων

 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α/2022) όπου αναφέρονται νέες οδηγίες για τις μεταβιβάσεις κυριότητας των ακινήτων (νέα διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), οι Δήμοι υποχρεούνται να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους τους τραπεζικούς αριθμούς των λογαριασμών τους ώστε εναλλακτικά να μπορεί να γίνει η κατάθεση του ποσού από τους συμβολαιογράφους που θα αντιστοιχεί σε (3%ο) επί της αξίας πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων τα οποία θα δίνονται σαν εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής.

Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί του Δήμου Σητείας έχουν ως εξής:

1. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

     Αριθμός λογαριασμού 1120097-1

     ΙΒΑΝ GR8808700230000000011200971

2. Εθνική Τράπεζα

     Αριθμός λογαριασμού 466/54017477

     IBAN GR8601104660000046654017477

3. Τράπεζα Πειραιώς

     Αριθμός λογαριασμού 5770084933382

     ΙΒΑΝ GR8501727700005770084933382

4. Τράπεζα EUROBANK

     Αριθμός λογαριασμού 00260171680200447856

     ΙΒΑΝ GR7802601710000680200447856

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Σητείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2843340528.