ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

09/08/2018 12:54  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     

                                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 13 Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο  75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:

 

1        Εισήγηση κανονιστικής πράξης «Καθορισμός θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου στην  Τ.Κ.      

          Παλαικάστρου». 

2        Περί αιτήματος Γιαννικάκη Ιωάννη κοπής δένδρου (ελιάς ) στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου Σητείας.

3        Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ