3/9/2021 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

03/09/2021 12:05  -  1 αναγνώσεις

       Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ                                           

 

                                                                                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

                       ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεων και βάσει του Ν.4764/2020 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4807/2021, καλούμε τα νομικά  και φυσικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και θέλουν να ρυθμίσουν σε δόσεις πάσης φύσεως βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δήμο και το Λιμενικό Ταμείο Σητείας  να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα για να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν ή για να κλείσουν ραντεβού:

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ:      κ.κ. Καραμανλής Νίκος   2843340528 , Τσαντηράκη Δέσποινα   2843340530

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ:          κ.  Τσιμητάκης Ευάγγελος   2843340802

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ:          κ.  Χρυσουλάκη Μαρία        2843340002

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:    κ.  Κόλοβρατ Μαρία            2843051827

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Α) Ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του πίνακα που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρ. 18440/2021 Κ.Υ.Α. (π.χ. χονδρικό-λιανικό εμπόριο, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και παρόμοια καταλύματα, υπηρεσίες εστίασης – καφέ μπαρ κ.λ.π. καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)

Β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Είναι άνεργοι

Ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ-ΤΟΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Κ.Λ.Π.

Αν εξοφληθούν οι οφειλές:

ΕΦΑΠΑΞ απαλλάσσονται από προσαυξήσεις-τόκους-πρόστιμα κατά 100%

Σε 2 έως 24 δόσεις απαλλάσσονται από προσαυξήσεις-τόκους-πρόστιμα κατά 80%

Σε 25 έως 48 δόσεις απαλλάσσονται από προσαυξήσεις-τόκους-πρόστιμα κατά 70%

Σε 49 έως 72 δόσεις απαλλάσσονται από προσαυξήσεις-τόκους-πρόστιμα κατά 60%

Σε 73 έως 100 δόσεις απαλλάσσονται από προσαυξήσεις-τόκους-πρόστιμα κατά 50%

 Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην  της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 € για τα φυσικά πρόσωπα και των 50 € για νομικά πρόσωπα.

 

  ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ