Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2021 έως 31/10/2021

15/11/2021 11:09  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2021 έως 31/10/2021