Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2022 έως 31/12/2022

19/01/2023 13:54  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2022 έως 31/12/2022