Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2023 έως 31/12/2023

17/01/2024 10:42  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2023 έως 31/12/2023