Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2021 έως 31/3/2021

14/04/2021 11:33  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2021 έως 31/3/2021