Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2022 έως 31/7/2022

12/08/2022 09:22  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2022 έως 31/7/2022