Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2021 έως 31/8/2021

15/09/2021 10:28  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2021 έως 31/8/2021