Απολογιστικός Πίνακας δαπανών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας από 1/1/2022 έως 31/12/2022

19/01/2023 13:58  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας δαπανών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας από 1/1/2022 έως 31/12/2022