Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δημoτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας από 1/1/2022 έως 31/1/2022

15/02/2022 14:21  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δημoτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας από 1/1/2022 έως 31/1/2022