Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών ΔΟΚΑΣ Σητείας από 1/1/2022 έως 31/8/2022

14/09/2022 10:54  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών ΔΟΚΑΣ Σητείας από 1/1/2022 έως 31/8/2022