Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμoυ Σητείας από 1/1/2022 έως 31/7/2022

12/08/2022 09:20  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμoυ Σητείας από 1/1/2022 έως 31/7/2022