Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δημoτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας από 1/1/2022 έως 28/2/2022

15/03/2022 10:07  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δημoτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας από 1/1/2022 έως 28/2/2022