Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δ.Ο.Κ.Α.Σ. από 1/1/2022 έως 31/7/2022

12/08/2022 09:49  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων ΔΟΚΑΣ Δήμου Σητείας από 1/1/2022 έως 31/7/2022