Εκτίμηση Κινδύνου Πυρκαγιάς

26/07/2022 08:45  -  1 αναγνώσεις

Εκτίμηση Κινδύνου Πυρκαγιάς

H πλατφόρμα firedanger.gr έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία AGENSO στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιάς.