Διαδικασία στεγαστικής συνδρομής για αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές από την πλημμύρα της 15-10-2022

28/11/2022 15:13  -  1 αναγνώσεις

 

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. ΦΕΚ 5942/τεύχος Β/21-11-2022, η Κοινή Υπουργική Απόφαση οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών από τη θεομηνία της 15ης Οκτωβρίου, μεταξύ αυτών και του Δήμου Σητείας.

 

Στην ίδια ΚΥΑ αναφέρονται  οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία  χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στην αρμόδια υπηρεσία, Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, που βρίσκεται στο Ηράκλειο, στην οδό Μάχης Κρήτης 2, στον δεύτερο όροφο και στο τηλέφωνο 2810314924.

Τονίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως σήμερα στην Περιφέρεια από επιχειρήσεις για αποζημίωση εξοπλισμού και στο Δήμο Σητείας για αποζημίωση οικοσυσκευών.

 

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

 

Αρχεία