ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΔΟΚΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΕΤΑΑ - σχ.έτος 2019-2020

10/06/2019 14:56  -  1 αναγνώσεις

                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ)

Tαχ. Δ/νση : M. Mερκούρη 11

Τ.Κ. :           72300                                           

τηλ. :          28430 - 23775                                                    

fax. :             28430 - 22681                                                                                                               

e-mail :        depotas@otenet.gr  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δ.Ο.Κ.Α.Σ. ενημερώνει όσες και όσους ενδιαφέρονται  να συμμετέχουν στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020» ώστε να επιδοτηθούν για τη φιλοξενία των βρεφών και νηπίων τους, στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Σητείας, ότι oι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ΕΕΤΑΑ, που υποβάλλονται  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,  με διαπιστευτήρια  πλέον του TAXISNET,  είναι από τις 8/6/2019 έως και 28/6/2019.

 

Αναλυτικά σύμφωνα με την με αρ. 6451/7-6-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 

1. «Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 8/6/2019 έως 28/6/2019, στη Διεύθυνση. (www.eetaa.gr, ή στο paidikoi.eetaa.gr), με τους προσωπικούς κωδικούς του TAXISNET (Username, Password).

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 28/6/2019 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.

 

2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να αποσταλούν κατά το χρονικό διάστημα από 8/6/2019 έως 28/6/2019 σε σφραγισμένο φάκελο  και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 28/6/2019 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

 Προσοχή:

  • Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία (28/6/2019 και ώρα 24:00) δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. 
  • Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά, που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία (28/6/2019 και ώρα 24:00), θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. 
  • Φάκελοι με δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία και ώρα υποβολής, όπως ορίζεται ανωτέρω δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Κάθε ωφελούμενος/νη μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση.


Aναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην κεντρική σελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr)

Για τυχόν διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δ.Ο.Κ.Α.Σ. στα τηλέφωνα:

  • 2843.0.23775 , κα Ροδανάκη Ελπίδα, ώρες γραφείου,  και 2843.0.29153, κα Κρασαδάκη Ειρήνη  από τις 10:00. έως τις 14:00.

 

 

                                                                                       Ο πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

 

                                                                                                 Λεωνίδας Τερζής