08-05-2017 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

09/05/2017 08:08  -  1 αναγνώσεις
Ο Δήμος Σητείας θέλοντας να εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους γονείς και να ενισχύσει το θεσμό της προσχολικής αγωγής , λειτουργεί σήμερα στην πόλη μας Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στελεχωμένους με ικανό και έμπειρο παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό.

Τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του παιδιού είναι πολύ σημαντικά, γιατί τότε μπαίνουν οι βάσεις για τη συναισθηματική και νοητική του ανάπτυξη. Με σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και επιστημονική γνώση, oολόκληρο το πρόγραμμα εργασίας των Βρεφικών- Παιδικών Σταθμών, στοχεύει στην υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των δυνατοτήτων όλων των παιδιών, στο να μάθουν να συνυπάρχουν, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μέσα σε ένα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο προωθεί την ανάπτυξη της αυτονομίας τους. 
Φροντίδα μας είναι, το πρόγραμμα να είναι ευέλικτο, να λαμβάνει υπ'' όψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών και να τους δίνει ευκαιρίες να εκφράσουν ιδέες και συναισθήματα, με πολλούς τρόπους, όπως το παιχνίδι, το θέατρο, την κίνηση, τη μουσική, τα εικαστικά. 
Τα νήπια συμμετέχουν σε δραστηριότητες που προτείνονται από την παιδαγωγό ή προτείνουν τα ίδια, δραστηριότητες που προκαλούν το ενδιαφέρον τους και αποτελούν κίνητρο και προϋπόθεση για μάθηση. Η γνώση προσεγγίζεται μέσα από το παιγνίδι, τη διερεύνηση, τη δημιουργία, την αξιοποίηση του υλικού, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, την παρουσίαση ιδεών και στηρίζεται στα βιώματα και στις εμπειρίες των παιδιών.

Θεωρούμε ότι με το άρτια εκπαιδευμένο παιδαγωγικό προσωπικό και την δική σας συμμετοχή και συνεργασία θα πετύχουμε τους παιδαγωγικούς και διδακτικούς μας στόχους ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε στην ομαλή μετάβαση των παιδιών από το οικογενειακό στο σχολικό και αργότερα στο κοινωνικό περιβάλλον.

 

Η οργάνωση η λειτουργία και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των βρεφονηπιακών σταθμών έχουν στόχο:
· Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα .
· Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα , σωματικά , νοητικά , συναισθηματικά και κοινωνικά .
· Να οξύνουν δημιουργικά τη φαντασία τους σε συνδυασμό με την απόκτηση γνώσεων. 
· Να αποκτήσουν τις πρώτες εξωοικογενειακές τους σχέσεις.
· Να καλλιεργήσουν το σεβασμό και την αυτοπεποίθησή τους.
· Να βοηθούν τα παιδιά στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
· Να εξασφαλίζουν χρόνο για εργασία στους γονείς .
· Να ενημερώνουν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
· Να εξαλείφουν, κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους .
· Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 

Εγγραφές / Επανεγγραφές Νηπίων - Βρεφών 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές των βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2017-2018 αρχίζουν στις

22 Μαΐου 2017 και θα διαρκέσουν έως τις 16 Ιουνίου 2017.

Οι Αιτήσεις ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ θα γίνονται δεκτές στο Βρεφικό - Παιδικό Σταθμό Σητείας και στον Παιδικό Σταθμό Παλαικάστρου από τις υπεύθυνες των σταθμών

Κρασαδάκη Ειρήνη και Περάκη Μαρία αντίστοιχα.

Οι Αιτήσεις ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α.Σ., Μ. Μερκούρη 11, πίσω από το μουσείο, απέναντι από το πάρκινγκ, και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

 

v Για να γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής / επανεγγραφής θα πρέπει να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

v Οι αιτήσεις νέων εγγραφών θα υποβάλλονται από τους ίδιους τους γονείς.  

Σε αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο. 

 

                                        Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2843.0.23775  (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)

                                                                                 2843.0.29153 (Bρ.-Π. Στ. Σ.)

                                                                                 2843.0.61300 (Παιδ. Στ. Παλ.)

 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση - ενημέρωση  που εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ προς τους δυνητικά ωφελούμενους γονείς στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, η δημοσίευση της νέας Πρόσκλησης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. (www.eetaa.gr) εντός του Μαΐου.  

 Έτσι απαραίτητη είναι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους  2016, που αφορά τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 (από 1/1/2016 έως 31/12/2016) ώστε να έχει εκδοθεί η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου, προκειμένου να υπολογισθούν τα εισοδήματα, καθώς και οι γνώσεις ΑΜΚΑ παιδιού και ΑΜΚΑ-ΑΦΜ γονιού..

 

Για να γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής / επανεγγραφής θα πρέπει να προσκομίσετε:

1. το έντυπο αίτησης εγγραφής/επανεγγραφής

2. την βεβαίωση υγείας

3. τα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις νέων εγγραφών θα υποβάλλονται από τους ίδιους τους γονείς.

Σε αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο.

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

 

Λεωνίδας  Τερζής