21-6-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21/06/2019 14:39  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                      Σητεία 21-6-2019

Αρ.Πρωτ:  4749

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης:

1. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται, κατά την προεκλογική περίοδο, στα πολιτικά κόμματα και σε υποψηφίους για την προβολή τους κατά τις Βουλευτικές εκλογές της 7/7/2019.

2.  Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ » στο Ε.Π. :  Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » Α.Π. « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Δράση 14.6i.26.2-4.10: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης ».

3.  Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου « Αποπεράτωση τοιχίων αντιστήριξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σητείας ».

4.  Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου « Συντήρηση παραχωρηθέντων κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Δήμητρα Σητείας » .

5.  Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Ο.Π.Δ. έτους 2019.

6.  Έγκριση 7ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2019.

7.  Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Δ.Ο.Κ.Α.Σ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

8.  Έγκριση επιχορήγησης ΕΔΕΑΚ (Τοπικό παράρτημα Σητείας) για δράσεις πυροπροστασίας.

9.  Κατανομή ποσού 53.469,67 € στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων.

10. Έγκριση περιοδικής διακοπής κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου Σητείας.

11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών  σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

 

                                                                     Ο Πρόεδρος

 

                                                                  Γιάννης Δρακάκης