Εγκριση ΜΠΕ έργου " Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μόχλου "

23/03/2023 13:58  -  1 αναγνώσεις

foto

         ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

                                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας κατά τη συνεδρίαση της 22ης Μαρτίου 2023 γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: « Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μόχλου », με φορέα υλοποίησης τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ).

Το έργο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση 1.600 ισοδύναμων κατοίκων της περιοχής για χρονικό ορίζοντα 20ετίας (Α΄φάση) και 2.200 ισοδύναμων κατοίκων για χρονικό ορίζοντα 40ετίας (Β΄φάση), περιλαμβάνει όλα τα στάδια διαχείρισης των αστικών λυμάτων (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, διάθεση) της ευρύτερης περιοχής του Μόχλου.

Περιλαμβάνει δίκτυα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων με τρία αντλιοστάσια, σύγχρονη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με υψηλό βαθμό επεξεργασίας.

Το σύνολο των υποδομών που περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό χαρακτηρίζεται από πλήρως κλειστές και σύγχρονες εγκαταστάσεις χωρίς οχλήσεις και δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη γύρω περιοχή.

Το έργο αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών και στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής που συγκαταλέγεται στους πλέον δημοφιλείς προορισμούς του Δήμου, με ελκυστικό περιβάλλον, σημαντική αρχαιολογική αξία και με έντονη τουριστική και οικιστική  ανάπτυξη