ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 15/10/2022.

05/01/2023 11:54  -  1 αναγνώσεις

      ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                       

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

                                                                                                       Σητεία 5/1/2023

                                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από 5/1/2023, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης  Οκτωβρίου 2022 στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες υπέστησαν υλικές ζημιές και πιστοποιούνται ως πληγείσες από την οικεία Περιφ. Ενότητα, για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για το χρονικό διάστημα 1/1-14/1/2023, βάσει του άρθρ.48 του ν.4997/2022 (Α΄219).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός του χρονικού διαστήματος από 5/1/2023 έως και 14/1/2023.

Σημείωση: ΟΙ ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 14η.10.2022.

Επίσης το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο από 5/1/2023 έως και 14/1/2023 για την υποβολή μονομερών δηλώσεων από εργαζόμενους σε πληγείσες επιχειρήσεις (οι οποίες υπέστησαν υλικές ζημιές και πιστοποιούνται ως πληγείσες από την οικεία Περιφ. Ενότητα) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία εντός του χρονικού διαστήματος από την 15η.10.2022 μέχρι και την 25η.11.2022, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4997/2022 (Α΄219).

Οι ανωτέρω καθίστανται δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι για το ίδιο διάστημα δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται απολογιστικά ανά μήνα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr)  του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.