5/4/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

05/04/2019 14:26  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                              Σητεία 5-4-2019

Αρ.Πρωτ: 2385

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Τροποποίηση της σύμβασης εκμίσθωσης για την Κατασκευή - Διαχ/ση και Εκμετάλλευση Ηλιοθερμικού Σταθμού στις Πλαγιές τ.κ. Αγ. Τριάδας. (εισηγητής Δήμαρχος)

2.  Έγκριση μελέτης δυνητικής εξοικονόμησης νερού, στα πλαίσια της πρότασης με τίτλο «Αποκατάσταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας» που καταθέτει ο Δήμος στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020). (εισηγητής Λ.Τερζής)

3.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: Τσιμεντόστρωση κατά τμήματα αγροτικών οδών από Τουρλωτή και Σφάκα προς Μονοκαρά. (εισηγητής Λ.Τερζής)

4.  Παραλαβή μελέτης ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή ιδιωτικής πολεοδόμησης στη θέση « Όρμος Φανερωμένης Σητείας » της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (εισηγητής Λ.Τερζής)

5.  Άρση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και υφιστάμενης διαμορ-φωμένης κατάστασης επί της οδού Φουνταλίδου, μεταξύ των Ο.Τ 149 και 150 στη Σητεία. (εισηγητής Λ.Τερζής)

6.  Γνωμοδότηση επί των Μελετών Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων των παρακάτω έργων, με φορέα υλοποίησης  τη Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας. (εισηγητής Ν. Κοζυράκης)

α)  Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Αχλαδίων Δήμου Σητείας.

β)  Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Σφάκας Δήμου Σητείας.

γ)  Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Τουρλωτής Δήμου Σητείας. 

7.   Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37/019  απόφασης περί έγκρισης της τιμολογιακής πολιτικής του ΕΣΔΑΚ, έτους 2019. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

8.  Τροποποίηση συστατικής πράξης του ν.π.δ. Δ.Ο.Κ.Α.Σ. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

9.   Συγκρότηση επιτροπής για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών των, πληγέντων από θεομηνία, παραγωγών της περιοχής του Γούδουρα. (εισηγητής Γ. Δρακάκης)

10. Γνωμοδότηση σχετικά με την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (εισηγητής Ν. Λογκάκης)

11. Συζήτηση επί αιτήματος χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχ/σης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. (εισηγητής  Ν. Λαντζανάκης )

12. Έγκριση επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

13.  Διαγραφή παραστατικού έτους 2018 λόγω αδυναμίας πληρωμής του. (εισηγητής  Ν. Λαντζανάκης )

14. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

15.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας & εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων  τύπου led & προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό. (εισηγητής Λ. Τερζής)

16. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

17.  Έγκριση απόφασης νπδ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ για αναμόρφωση πρ/σμού και Ο.Π.Δ. οικον. έτους 2019. (εισηγητής Γ. Σκαρβελάκης)

18.  Έγκριση απόφασης νπδ. Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για αναμόρφωση πρ/σμού και Ο.Π.Δ. οικον. έτους 2019. (εισηγητής Λ. Τερζής)

19.  Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2018. (εισηγητής Ν. Κοζυράκης)

                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                   Γιάννης Δρακάκης