7/1/2021 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

07/01/2021 14:21  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                         

 

                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με την υπ’ αριθ. 12/7-1-2021 πράξη Δημάρχου και στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, αποφασίστηκε:

α)  η αναστολή λειτουργίας όλων των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών καθώς και των μονάδων Ειδικής Αγωγής του Δήμου Σητείας, από 11 μέχρι 17 Ιανουαρίου 2021 και

β) η αναστολή λειτουργίας των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου με φυσική παρουσία. Τα σχολεία για το παραπάνω διάστημα θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν με τηλεκπαίδευση.