Υπογραφή σύμβασης έργου : Ανάπλαση & Περιβαλλοντική αναβάθμιση οδών και πλατωμάτων κεντρικού τμήματος πόλης Σητείας

31/01/2023 14:11  -  1 αναγνώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη σήμερα 31/1/2023 από το Δήμαρχο Σητείας κ. Ζερβάκη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας « ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε » η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου Ανάπλαση & Περιβαλλοντική αναβάθμιση οδών και πλατωμάτων κεντρικού τμήματος πόλης Σητείας, ποσού 1.592.060,82 € με ΦΠΑ.

 

Η περιοχή ανάπλασης συνολικού εμβαδού 17.000 m2, περιλαμβάνει τμήματα οδών του ιστορικού κέντρου της πόλης της Σητείας, τα οποία συνδέουν την παραλιακή οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή και την κεντρική πλατεία της πόλης με το ενετικό φρούριο της Καζάρμας. Θα υλοποιηθούν έργα ανάδειξης της περιοχής όπως διαμορφώσεις, πλακοστρώσεις, φυτεύσεις κοινόχρηστων χώρων και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

 

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός αισθητικά βελτιωμένου αστικού περιβάλλοντος με μεγαλύτερη ποικιλία χρήσεων και δράσεων για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας της περιοχής, την ενεργοποίηση του δημοσίου χώρου και της δημόσιας ζωής, την ενθάρρυνση της συνάθροισης και της κοινωνικής επαφής των πολιτών, τη δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για την τόνωση των εμπορικών δραστηριοτήτων και της αναψυχής, την εξασφάλιση πρόσβασης για κάθε ηλικία αλλά και για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, την βελτίωση της σύνδεσης του παραλιακού μετώπου με τον παραδοσιακό ιστό της πόλης και το φρούριο Καζάρμα, τόσο οπτικά όσο και χρηστικά και κύρια την αναβάθμιση του αστικού τοπίου προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 – 2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Δαπάνη.