Δελτίο τύπου της υπηρεσίας Πρασίνου σχετικά με την κλάδευση δέντρων που εισέρχονται σε οδούς.

12/02/2024 15:00  -  1 αναγνώσεις

 

                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                            12-02-2024

 

 

ΘΕΜΑ:  Κλάδευση δέντρων που εισέρχονται σε οδούς

ΣΧΕΤ: 1) Η Αγρονομική Διάταξη  1/2008 - ΦΕΚ 1691/Β'/22.8.2008

            2) Τα άρθρα 1008, 1009 & 1023 του Αστικού Κώδικα &

            3) Το άρθρο 290 του Ποινικού Κώδικα

 

      Λαμβάνοντας υπόψη τα παράπονα πολλών δημοτών, τις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την πρόσβαση σε αγροτικές οδούς για εκτέλεση εργασιών και βάσει των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

      Στις επαρχιακές και δημοτικές οδούς και κυρίως στις αγροτικές οδούς, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, κλαδιά από παρακείμενα στις οδούς αγροτεμάχια, να εισέρχονται στους δρόμους και να εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Σε εξέλιξη εξάλλου είναι εργολαβία στα πλαίσια αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας και συχνά τα μηχανήματα έργου αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης.

      Σύμφωνα με το ανωτέρω (1) σχετικό ορίζεται ότι : απαγορεύεται «να αφήνονται προεξέχοντα προς οδούς κοινής χρήσεως (μονοπάτια) κλαδιά δένδρων, θάμνοι ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν τη διέλευση», ενώ προβλέπονται και σχετικές κυρώσεις βάσει του ανωτέρω (3) σχετικού αλλά και του Κ.Ο.Κ.

      Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες από των οποίων τα αγροτεμάχια εξέχουν κλάδοι προς τη μεριά των οδών, το αργότερο  εντός εύλογου διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του παρόντος, να φροντίσουν για την κλάδευσή τους έτσι ώστε να μην προκαλούνται προβλήματα στην κυκλοφορία. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος, είτε με ίδια μέσω των εκάστοτε εργολάβων , θα φροντίσει για την αποκοπή τους, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς τους ιδιοκτήτες.   

     Παρακαλούνται οι Πρόεδροι και τα συμβούλια των κοινοτήτων να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των ιδιοκτητών.

 

                                                                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

                                                                                                  ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ