14/6/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14/06/2021 14:55  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (e-presence) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ- ΦΕΚ 55/20 τ.Α. και της υπ’ αριθ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου  ΥΠ.ΕΣ., την 18η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε ακτές του Δήμου Σητείας».  (Εισηγητής κ. Παπαδάκης)
 1. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σητείας. (Εισηγήτρια κ. Πλατανάκη)
 1. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σητείας και του Τ.Π.& Δ για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Γ. Αρκαδίου», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». (Εισηγητής κ. Μακρυνάκης)
 1. Έγκριση επιχορήγησης Ε.Δ.Ε.Α.Κ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, για δράσεις πυροπροστασίας. (Εισηγητής κ. Μακρυνάκης)
 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 48/2021 απόφασης περί κατανομής πιστώσεων πρ/σμού 2021. (Εισηγητής κ. Μακρυνάκης)
 1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής κ. Μακρυνάκης)
 1. Ανανέωση- παράταση της από 15/9/2015 συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) και του Δήμου Σητείας για τη λειτουργία Μαθητικής και Φοιτητικής Εστίας στη Σητεία. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σητείας και του Ν.Π.Δ.Δ της Ενορίας του Καθεδρικού Ναού Αγίας Αικατερίνης πόλεως Σητείας για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ». (Ειγηγητής κ. Μεραμβελλιωτάκης)
 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σητείας και του Ν.Π.Δ.Δ της Ενορίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΞΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΛΩΤΗ ΣΗΤΕΙΑΣ». (Ειγηγητής κ. Μεραμβελλιωτάκης)
 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. (Ειγηγητής κ. Μεραμβελλιωτάκης)
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ΛΕΥΚΗ Α.Ε. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (e-presence) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ- ΦΕΚ 55/20 τ.Α. και της υπ’ αριθ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου  ΥΠ.ΕΣ., την 18η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε ακτές του Δήμου Σητείας».  (Εισηγητής κ. Παπαδάκης)

 

 1. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σητείας. (Εισηγήτρια κ. Πλατανάκη)

 

 1. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σητείας και του Τ.Π.& Δ για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Γ. Αρκαδίου», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». (Εισηγητής κ. Μακρυνάκης)

 

 1. Έγκριση επιχορήγησης Ε.Δ.Ε.Α.Κ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, για δράσεις πυροπροστασίας. (Εισηγητής κ. Μακρυνάκης)

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 48/2021 απόφασης περί κατανομής πιστώσεων πρ/σμού 2021. (Εισηγητής κ. Μακρυνάκης)

 

 1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής κ. Μακρυνάκης)

 

 1. Ανανέωση- παράταση της από 15/9/2015 συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) και του Δήμου Σητείας για τη λειτουργία Μαθητικής και Φοιτητικής Εστίας στη Σητεία. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σητείας και του Ν.Π.Δ.Δ της Ενορίας του Καθεδρικού Ναού Αγίας Αικατερίνης πόλεως Σητείας για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ». (Ειγηγητής κ. Μεραμβελλιωτάκης) 

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σητείας και του Ν.Π.Δ.Δ της Ενορίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΞΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΛΩΤΗ ΣΗΤΕΙΑΣ». (Ειγηγητής κ. Μεραμβελλιωτάκης)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. (Ειγηγητής κ. Μεραμβελλιωτάκης)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ΛΕΥΚΗ Α.Ε. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)