Προκήρυξη για τη χορήγηση Αδειών άσκησης Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου στην Περιφέρεια Κρήτης.

01/11/2022 12:19  -  1 αναγνώσεις

       Δημοσιεύτηκε η υπ αριθμό 332150/31 .10. 2022 προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης για τη χορήγησης 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

 

 

Συνημμένα, τα παρακάτω αρχεία: