Δημοσίευση προκήρυξης της Περιφέρειας Κρήτης για τη χορήγηση αδειών πωλητών πλανόδιου εμπορίου.

15/06/2023 10:28  -  1 αναγνώσεις

Δημοσιεύθηκε η υπ αριθμό 195268/ 14-6- 2023 προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης για τη χορήγηση :

α) 48 νέων αδειών και 4 θέσεων-δικαιωμάτων δραστηριοποίησης παραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» και 20 νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών (κατηγορίες Α,Β, Γ, ') και 5 θέσεων-δικαιωμάτων επαγγελματιών πωλητών (όλων των κατηγοριών) στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης που δεν διατέθηκαν με την αριθμ. 332150/2022 προκήρυξη της Περιφέρειας  Κρήτης και

β) 15 νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα

δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης κατηγορίας Ε.

 

Συνημμένα: (Προκήρυξη, Παράρτημα),