22-11-2012.Πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου-Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για προγράμματα στήριξης ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων

22/11/2012 08:45  -  900 αναγνώσεις

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ                                           ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

          «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»                                                               «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει ξεκινήσει η υλοποίηση δύο προγραμμάτων που αφορούν δράσεις στήριξης 200 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Η στήριξη συνίσταται σε πληροφόρηση, συμβουλευτική υποστήριξη, επαγγελματική κατάρτιση και άλλες δράσεις και κίνητρα με στόχο την τοποθέτηση των συμμετεχόντων σε θέσεις εργασίας ή την ίδρυση ατομικών και συλλογικών  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων είναι:

  • Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία» με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Λασιθίου.
  • Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ο Τροχός» με συντονιστή εταίρο τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας.

Στις δύο Αναπτυξιακές Συμπράξεις συμμετέχουν επίσης οι Φορείς:

-  Δήμος Αγίου Νικολάου

-  Δήμος Ιεράπετρας

-  Δήμος Σητείας

-  Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου

-  Επιμελητήριο Λασιθίου

-  Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου

-  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανάπτυξη Κρήτης

-  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τεχνική Εκπαιδευτική

-  Σύλλογος ΑΜΕΑ Ιεράπετρας

-  Πολιτιστικός Σύνδεσμος Αλβανών διαμενόντων στο Νομό Λασιθίου

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ανήκοντες στις παρακάτω ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία».

  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
  • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
  • Αποφυλακισθέντες.
  • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες.

 

Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο Τροχός».

  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια.
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
  • ΑΜΕΑ.
  • Πρώην χρήστες Εξαρτησιογόνων ουσιών.

 

Κάθε πρόσκληση αφορά ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) Λασιθίου, ενώ οι υπηρεσίες στήριξης σε όσους επιλεγούν θα παρασχεθούν κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή όσων επιθυμούν από τους δικαιούμενους.

Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Αναπτυξιακών Συμπράξεων:

- Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία»: http://www.synergasia-anlas.gr

- Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ο Τροχός»: http://topeko.oas.gr

 

Για την ενημέρωση των τοπικών μέσων ενημέρωσης, των τοπικών φορέων και των ενδιαφερόμενων για τις δράσεις των προγραμμάτων αυτών,

προσκαλούμε

τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τους φορείς και τους ενδιαφερόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, στις παρακάτω 3  συνεντεύξεις τύπου - ανοικτές ενημερωτικές εκδηλώσεις:

- Στον Αγιο Νικόλαο (Επιμελητήριο Λασιθίου) τη Παρασκευή 23 Νοεμβρίου - ώρα 10.00 π.μ.

- Στην Ιεράπετρα (Δημαρχείο) τη Παρασκευή 23 Νοεμβρίου - ώρα 13.00 μ.μ.

- Στη Σητεία (Δημαρχείο) τη Παρασκευή 23 Νοεμβρίου - ώρα 18.00 μ.μ.

 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία»      Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ο Τροχός»

 

        Δημήτρης Κουνενάκης                                     Κατερίνα Γουλιέλμου

        Πρόεδρος του Δ.Σ                                           Πρόεδρος του Δ.Σ