8/11/2012. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Συν-Εργασίες» Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

08/11/2012 08:56  -  1496 αναγνώσεις

image

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

Ανθέων 5, Σητεία Κρήτης, Τ.Κ. 72300

Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr

http://topeko.oas.gr

 

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους

για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

«Συν-Εργασίες»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο ΤΡΟΧΟΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», υλοποιεί στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, το Σχέδιο Απόφασης με ίδια μέσα της πράξης: «Συν-εργασίες», προϋπολογισμού 535.00,00 €, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο Τροχός», που απαρτίζεται από δέκα τοπικούς φορείς, με συντονιστή εταίρο τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Άνεργους  που ανήκουν στις παρακάτω Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες: 

 -Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

-Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

-ΑΜΕΑ

-Πρώην χρήστες ουσιών

 Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ο ΤΡΟΧΟΣ» απαρτίζεται από δέκα (10) τοπικούς φορείς, με Συντονιστή Εταίρο τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα:

  1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
  2. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  3. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  4. ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
  5. ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  6. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  7. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  8. ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
  9. ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ
  10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

 

Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο Τροχός»

Αικατερίνη Γουλιέλμου

Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

22-11-2012.Πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου-Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για προγράμματα στήριξης ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων