17-7-2015. Ημερίδα με θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

17/07/2015 09:00  -  622 αναγνώσεις