03-03-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

03/03/2016 13:03  -  412 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική   δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 07 Μαρτίου έτους 2016  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω  θέματα:

1.  1η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας.

2. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας.

3. Νέα τριφασική παροχή ρεύματος Νο 5 στο λιμένα Σητείας.

4. Περί αιτήσεως Κατσαμποξάκη Κωνσταντίνου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ