04-12-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

04/12/2015 15:36  -  479 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

1.Λύση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας και Δ.Ε.ΥΑ. Σητείας για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ WC ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ».

2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών «προμήθεια λογισμικών εφαρμογών» για την διαχείριση σκαφών και κλήσεων.

3. Βεβαίωση εσόδου.

4. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015.

5. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στο Φωτεινό Παναγιώτη νόμιμο εκπρόσωπο της ΤΕΡΨΙΣ ΕΠΕ  έμπροσθεν του  καταστήματος του   «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 161.

6.- Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στον  Αγγελίδη Ιωάννη    έμπροσθεν του καταστήματος του  «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 189 για το έτος 2016.

7.- Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στον  Αγγελίδη Ιωάννη    έμπροσθεν του καταστήματος του  « ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού  Β. Κορνάρου 193 για το έτος 2016.

8. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στο Χριστιά Αντώνιο έμπροσθεν του  καταστήματος του 

« ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 191 για το έτος 2016.

9. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στον Κατσαμποξάκη Κωνσταντίνο   έμπροσθεν του καταστήματος της  «Αναψυκτήριο άνευ παρασκευαστηρίου» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων – ομπρελών – ξαπλώστρων  επί της οδού  Κ. Καραμανλή 6 για το έτος 2016.

10. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στον Γαρεφαλάκη Νικόλαο  έμπροσθεν του καταστήματος του  « Καφενείο – Σνακ Μπαρ - Ταβέρνα» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 157 για το έτος 2016.

11. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στον Γαρεφαλάκη Δημήτριο  έμπροσθεν του καταστήματος του  « Καφενείο» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 151 για το έτος 2016.

12. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στην  επιχείρηση «ΙΤΑΝΟΣ Α.Ε»  Αντωνιδάκη Μαρία     έμπροσθεν του      καταστήματος της   «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΜΠΑΡ», «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού  Κ.. Καραμανλή 4 για το έτος 2016.

13. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στην  ENERCON GMBH GREECE BRANCH για εναπόθεση ανεμογεννητριών.

14. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στην  Καφεσάκη Ελπίδα και χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΑΝΤΙΝΑ στο αλιευτικό καταφύγιο Κουρεμένου.

15. Ορισμός μέλους στην συγκρότηση επιτροπής  για τον χαρακτηρισμό χώρων ως πολυσύχναστων   λουτρικών  εγκαταστάσεων για το έτος 2016.

16. Ορισμό μέλους στην συγκρότηση επιτροπής θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2016.

17. Ανανέωση συνδρομής  του Δ.Λ.Τ. Σητείας στην ημερήσια εφημερίδα «ανατολή» για το έτος 2016 και εφεξής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ