11-12-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν.Π.Δ.Δ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ"

11/12/2015 15:37  -  386 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

 

1. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015.

2. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στον Παπαδάκη Γεώργιο   έμπροσθεν του  καταστήματος του   «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού  Κ. Καραμανλή 2 για το έτος 2016.

3.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στην Στέλλα Κωνσταντίνα  έναντι πλατείας Ηρώων πολυτεχνείου και έκδοση άδειας λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών αρμοδιότητα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας για το έτος 2016.

4.- Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στον  Ζωγραφίνη Κωνσταντίνο   έμπροσθεν του καταστήματος του « εστιατόριο» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού  Κ. Καραμανλή 10 για το έτος 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ