30/08/2012.Αποτελέσματα της αριθμ. πρωτ: 3462/10-7-2012 Ανακοίνωσης. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Σητείας (ΚΩΔ. ΚΕΠ: 249 και 294) του Νομού Λασιθίου

30/08/2012 10:03  -  5144 αναγνώσεις

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε του πίνακες με τα αποτελέσματα της αριθμ. πρωτ: 3462/10-7-2012 Ανακοίνωσης. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Σητείας (ΚΩΔ. ΚΕΠ: 249 και 294) του Νομού Λασιθίου.