ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΜΑΔΕΣ ΑΕ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

26/05/2022 13:34  -  1 αναγνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ