9/7/2021 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στη ΜΑΔΕΣ Α.Ε με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

09/07/2021 13:22  -  1 αναγνώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.)
Έχοντας υπόψη:

Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2021