03/09/2014. Προκήρυξη σχολικών καθαριστριών 2014-1015

03/09/2014 11:50  -  2243 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                           Σητεία      2-9-2014                  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ         

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                Αριθ Πρωτ: 17

 

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 Μετά την 802/171/5-9-2013 ψηφισθείσα τροπολογία σχετικά με τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και το υπ αριθμό 606/757/65176/1-9-2014 έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ , η Β/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σητείας προκηρύσσει τέσσερεις (04) θέσεις καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2014-2015:

Ειδικότερα:  01 θέση για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σητείας.

                     01 θέση για το Γενικό Λύκειο Σητείας

                     02 θέσεις για το 1ο και 2ο Γυμνάσιο Σητείας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να καταθέσουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου(κ Μανετάκη Αμαλία  τηλ 2843340545) που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας οδός Π Βαρθολομαίου 9 συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας.

4.Βεβαίωση προϋπηρεσίας- συστατική επιστολή εφόσον υπάρχει.

Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από την Τετάρτη 10-9-2014 μέχρι Δευτέρα 15-9-2014

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος

 

                                                                                  Λεωνίδας Τερζής