Απόφαση ένταξης του έργου «Εφαρμογή συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση της πανδημίας και φυσικών καταστροφών και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Σητείας»

11/03/2022 08:09  -  1 αναγνώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ.