Ένταξη του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Γ. Αρκαδίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

11/02/2021 13:32  -  1 αναγνώσεις

Ένταξη του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Γ. Αρκαδίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».