ΣΥΜΒΑΣΗ Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη ΤΚ Παπαγιαννάδων

11/06/2021 10:17  -  1 αναγνώσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη ΤΚ Παπαγιαννάδων