Ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

11/02/2021 12:18  -  1 αναγνώσεις

 

Ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας» στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας» στο

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».