Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων για τον Πολίτη

04/08/2017 13:30  -  1 αναγνώσεις

foto

 

Ο Δήμος στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές συναλλαγές τους με τις Δημοτικές Υπηρεσίες, έχει θεσπίσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των Δημοτών.

Προϋπόθεση για να ασκήσουν οι δημότες τα δικαιώματά τους είναι να τα γνωρίζουν, τόσο οι ίδιοι, όσο και οι υπάλληλοι με τους οποίους συναλλάσσονται και επειδή η νομοθεσία και οι διατάξεις που αφορούν στα δικαιώματα των πολιτών είναι πολυάριθμες και διάσπαρτες, κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη της χάρτα αυτής, η οποία συνοψίζει τα βασικά δικαιώματα των δημοτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δήμο.